Camilla Blomgren - MERMERMER

Designkollektiv från Göteborg, Sverige - Design collective from Gothenburg, Sweden

ÖCKERÖ KOMMUN


ÖCKERÖ KOMMUN
Bild 1
ÖCKERÖ KOMMUN - 1 ÖCKERÖ KOMMUN - 2 ÖCKERÖ KOMMUN - 3 ÖCKERÖ KOMMUN - 4 ÖCKERÖ KOMMUN - 5 ÖCKERÖ KOMMUN - 6 ÖCKERÖ KOMMUN - 7


KUNDEN:
I Öckerö är en lite men växande kommun i Göteborgs norra skärgård.
Till kommunen hör även öarna, Hönö, Fotö, Grötö, Björkö, Kalvsund, Hälsö, Knippla, Hyppeln, Rörö.

UPPDRAGET:
Formgivning av Öckerös Översiktsplan 2005 och färgsättning av kartor.
Översiktsplanen är en framtidsplan som behandlar mark- och vattenanvändningen i hela kommunen. Den ska finnas tillgänglig för såväl politiker som invånare. Den presenteras i form av kartor och kompendier men även en utställning som visas på utvalda offentliga platser som bibliotek, skolor etc. Informationen är anpassat för att både insatta politiker och nyfikna öbor ska känna att de kan ta till sig materialet.MERMERMER
Tredje Långgatan 10
S-413 03 Göteborg
+46 (0) 31 414733
mermermer.com
info @ mermermer.com