Karin Persson - MERMERMER

Designkollektiv från Göteborg, Sverige - Design collective from Gothenburg, Sweden

BOKPUFFEN


BOKPUFFEN
Bild 1
BOKPUFFEN - 1 BOKPUFFEN - 2 BOKPUFFEN - 3


Bokpuffen är ett initiativ av Kultur i Väst och syftar till att göra tröskeln till att läsa böcker lite mindre. Redaktionen väljer regelbundet ut böcker inom kategorierna barn, nyutkommet och klassiker och läser in inledningen av boken. Du sitter hemma vid datorn och lyssnar.

Uppdraget var att göra ny logotyp och hemsida men också att med med varsam hand ta hand om Bokpuffens inarbetade varma gula färg.

Jag gjorde en logotyp som är en bok, ett moln, ett B. En Bokpuff. Ett mönster upppbyggt av hörlurar, samt en hemsida med en återhållen varmt gul-orange färgskala.

www.bokpuffen.seMERMERMER
Tredje Långgatan 10
S-413 03 Göteborg
+46 (0) 31 414733
mermermer.com
info @ mermermer.com