Kristina Korpus - MERMERMER

Designkollektiv från Göteborg, Sverige - Design collective from Gothenburg, Sweden

ÖCKERÖ KOMMUN


ÖCKERÖ KOMMUN
Bild 1
ÖCKERÖ KOMMUN - 1


Öckerö kommuns översiktsplan

Mitt uppdrag: Textredigering och korrektur av den senaste översiktsplanen för Öckerö kommun. Ett dokument skrivet av en rad olika människor med olika kompetenser inom området. Uppdraget innebar, förutom ren korrektur, att stilistiskt anpassa texten så att de olika upphovsmännens stilar smälte samman till en enda.

http://www.ockero.se/MERMERMER
Tredje Långgatan 10
S-413 03 Göteborg
+46 (0) 31 414733
mermermer.com
info @ mermermer.com